Kontakt

Restauracja

tel. 48 518-357-667, 12 657-94-77
restauracja@teresita.pl
Restauracja

Recepcja

tel./fax. 12 657-94-77, 48 518-357-667
recepcja@teresita.pl
Recepcja

Księgowość

tel. 48 518-357-667, 12 426-12-60
biuro@teresita.pl
Księgowość

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000346126      Kapitał zakładowy: 2 224 000,00 zł.      Kapitał wpłacony: 2 224 000,00 zł.
REGON: 350661199      NIP: 6760118874
Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. 57 1500 1142 1220 6033 7174 0000